แจ้งหยุดช่วงปีใหม่ (เฉพาะส่วนออฟฟิศ)

แจ้งหยุดช่วงปีใหม่
(เฉพาะส่วนออฟฟิศ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566
วันที่ 1 มกราคม 2567
วันที่ 2 มกราคม 2567
เปิดทำการ 3 มกราคม 2567