ทรัพย์ทั้งหมด

Shop product image! ขาย

4,500,000 ขาย

1 1 27 ตรม.


คอนโดมิเนียม
Shop product image! เช่า

9,000 บาท/เดือน

1 1 24 ตรม.

สายสีม่วง (เตาปูน-คลองบางไผ่)
สะพานพระนั่งเกล้า
คอนโดมิเนียม
Shop product image! เช่า

40,000 บาท/เดือน

2 1 49 ตรม.

สายสีลม (บางหว้า-สนามกีฬาแห่งชาติ)
กรุงธนบุรี
คอนโดมิเนียม
Shop product image! เช่า

18,000 บาท/เดือน

1 1 42 ตรม.


คอนโดมิเนียม
Shop product image! เช่า

12,000 บาท/เดือน

1 1 30 ตรม.


คอนโดมิเนียม
Shop product image! เช่า

11,000 บาท/เดือน

1 1 33 ตรม.


คอนโดมิเนียม
Shop product image! เช่า

30,000 บาท/เดือน

2 2 60 ตรม.


คอนโดมิเนียม
Shop product image! เช่า

27,000 บาท/เดือน

2 2 50 ตรม.

สายสีม่วง (เตาปูน-คลองบางไผ่)
สะพานพระนั่งเกล้า
คอนโดมิเนียม
Shop product image! เช่า

17,500 บาท/เดือน

2 2 63 ตรม.

สายสีม่วง (เตาปูน-คลองบางไผ่)
สะพานพระนั่งเกล้า
คอนโดมิเนียม
Shop product image! เช่า

24,000 บาท/เดือน

1 1 33 ตรม.

สายสีเขียวอ่อน (เกษตร-สุขุมวิท)
ปุณณวิถี
คอนโดมิเนียม
Shop product image! เช่า

13,400 บาท/เดือน

1 1 30 ตรม.

สายสีม่วง (เตาปูน-คลองบางไผ่)
สะพานพระนั่งเกล้า
คอนโดมิเนียม
Shop product image! เช่า

11,000 บาท/เดือน

1 1 30 ตรม.

สายสีม่วง (เตาปูน-คลองบางไผ่)
สะพานพระนั่งเกล้า
คอนโดมิเนียม
Shop product image! เช่า

25,000 บาท/เดือน

1 1 34 ตรม.

สายสีลม (บางหว้า-สนามกีฬาแห่งชาติ)
กรุงธนบุรี
คอนโดมิเนียม
Shop product image! เช่า

8,500 บาท/เดือน

1 1 28 ตรม.


คอนโดมิเนียม
Shop product image! เช่า

7,000 บาท/เดือน

1 1 26.5 ตรม.


คอนโดมิเนียม
Shop product image! เช่า

10,000 บาท/เดือน

1 1 35 ตรม.


คอนโดมิเนียม