ทรัพย์ทั้งหมด

Shop product image! ขาย

3,800,000 ขาย

16 ตารางวา ตรม.

สายสีลม (บางหว้า-สนามกีฬาแห่งชาติ)
ตลาดพลู
อาคารพาณิชย์
Shop product image! ขาย

16,000,000 ขาย

6 5 70 ตรม.


อาคารพาณิชย์
Shop product image! เช่า

14,000 บาท/เดือน

3 2 ตรม.


อาคารพาณิชย์
Shop product image! เช่า

100,000 บาท/เดือน

0 0 ตรม.


อาคารพาณิชย์