ลดค่าธรรมเนียมการโอน-จดจำนอง เหลือ 0.01% มาตรการหลักกระตุ้นอสังหาปี 2565

ลดค่าธรรมเนียมการโอน-จดจำนอง เหลือ 0.01% มาตรการหลักกระตุ้นอสังหาปี 2565