กลุ่ม PF มั่นใจ "อสังหาฯ-โรงแรม" ฟื้นตัวชัดเจน พร้อมเปิด 15 โครงการ..

กลุ่ม PF มั่นใจ "อสังหาฯ-โรงแรม" ฟื้นตัวชัดเจน พร้อมเปิด 15 โครงการ..