บรรยากาศการประชุม เดือน มิถุนายน 2567

บรรยากาศการประชุม เดือน มิถุนายน 2567