งานเลี้ยงบริษัท ประจำเดือน ตุลาคม 2565

​ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงบริษัท ประจำเดือน ตุลาคม 2565